VETERAANEISSA ON VOIMAA

Kiinteistöalan veteraanit KIVET ry on kiinteistöalalla päätoimisena isännöitsijänä tai muissa alan vastuunalaisissa tehtävissä toimineiden, eläkkeelle siirtyneiden tai siirtymässä olevien henkilöiden järjestö. Toimimme veteraanien yhdyssiteenä ja aktivoimme keskinäistä vuorovaikutusta. Tavoitteena on myös auttaa jäseniä halutessaan pysymään ajan tasalla kiinteistöalan nopeassa kehityksessä. Edesautamme myös jäsenistölle kertyneen kokemusperäisen osaamisen siirtymistä nykyisten aktiivitoimijoiden hyödyksi.

Yhdistys on perustettu huhtikuussa 1993 kymmenen kokeneen, aktiivisen veteraanin toimesta nimellä Isännöitsijäveteraaniyhdistys. Vuodesta 2004 lähtien yhdistys toimi nimellä Kiinteistöalan veteraanit IVY-klubi ry vuoteen 2019 saakka, jolloin nimi muutettiin nykyiseen muotoon osana sääntöuudistusta.. 

Vuoden 2020 alussa yhdistyksessämme oli jäseniä 47 ja jäsenmäärän oletetaan edelleen kasvavan. Jäsenistö koostuu monipuolisesta osaajien joukosta, jonka kokemuspääoma on todella mittava. Osa jäsenistämme toimii edelleen alalla konsultteina sekä hallitustehtävissä ja isännöitsijöinä. Pari tilintarkastajaakin on joukossamme.

Yhdistys järjestää säännöllisesti vierailuja alan yrityksiin ja yhteisöihin. Kulttuuritapahtumiakaan ei unohdeta. Myös avecit ovat tervetulleita osaan tilaisuuksista. Kesäkaudella teemme päivän tai parin avec-retken johonkin mielenkiintoiseen kohteeseen tai tapahtumaan. Vuosi huipentuu perinteisesti joululounaaseen.

Yhdistyksemme toiminnasta voi lukea näiltä yhdistyksen kotisivuilta (www.kivetry.fi). Yhdistyksen jäsenyyttä voi myös hakea näiltä sivuilta. Yhdistyksen hallitus käsittelee jäsenhakemukset. Hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet antavat mielellään lisätietoja.

Seniorit seuraavat alaa eläkkeeltäkin - katso Isännöintilehden juttu

Hiljaisen tiedon haltijat - katso Kiinteistölehden juttu

Yhteisöllisyys vetää yhteen - katso Kiinteistö ja Energia lehden juttu

 

Uutisia

Ei uutisia

Yhdistyksen toimintaa tukeneet: